Platform Afval Circulair

Dit platform is bedoeld voor kennisuitwisseling en samenwerking in (al of niet besloten) groepen op onderwerpen die een relatie hebben met het werk van de afdeling Afval en Circulair, van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Afval of product

Deze besloten werkgroep gaat over de vraag of een materiaal wel of geen afvalstof is. Binnen de werkgroep kunnen deelnemers onderling discussie hierover hebben. Alleen overheidsmedewerkers die zich bezighouden met deze vraag kunnen lid zijn van deze werkgroep.

Wil je je aanmelden voor deze groep? Registreer je dan hier!  Ben je al deelnemer, klik dan hier om in te loggen.

 

SUP-regeling

Op dit besloten platform kunnen alle documenten worden geplaatst die voor zowel RWS als IenW van toepassing zijn voor het SUP dossier.

UPV Textiel

Op dit besloten platform kunnen alle documenten worden geplaatst die voor zowel RWS als IenW relevant zijn voor de UPV Textiel.

 
 
 

Kernteam circulaire ambachtscentra

Op dit netwerk staan de stukken voor intern gebruik door de kernteamleden circulaire ambachtcentra

Landelijke communicatie zwerfafval

Deze groep is nog niet in gebruik. 

Wil je je aanmelden voor deze groep? Registreer je dan hier! 

Microplastics

Op dit besloten platform kunnen alle documenten worden geplaatst voor intern gebruik door de werkgroep microplastics.

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen